SAMHÄLLSVETENSKAPS- PROGRAMMET

Du kommer att fördjupa dig i ämnen som samhällskunskap, historia, geografi och religion. Tillsammans med dina lärare och klasskamrater gör du tidsresor i vår historia.

Vi utforskar hur människan, med sitt förnuft och sin känsla, med idéer och vilja påverkar vår värld och formar våra livsvillkor i politik och kulturliv. I undervisningen hjälper vi dig att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

På Johan Movingers Gymnasium möter du kunniga lärare med stor kunskapsglädje och olika arbetssätt. Föreläsningar, diskussioner, individuellt arbete och grupparbete varvas med studiebesök och gäster. Målet är att du ska skapa dig en uppfattning i olika samhällsfrågor samtidigt som din förmåga att förhålla dig till andra människors åsikter och ställningstagande utvecklas.

För dig som vill Jobba med människor
För dig som vill Jobba med människor