Om Johan Movingers Gymnasium

Johan Movingers Gymnasium är en fristående gymnasieskola i Stockholm med en kristen profil.

Till Johan Movingers Gymnasium är alla lika välkomna oavsett bakgrund och trosuppfattning.

Vi tror att det kristna kärleksbudskapet; där alla människor – oavsett kön, etnicitet, ålder,

socialgrupp – är lika värda,  är en god grund att stå på för alla människor, oavsett religion eller tillhörighet.

Vem var Johan Movinger?

Johan Movinger föddes 1907 och prästvigdes 1941. Han och hans hustru Marianne fick aldrig några egna barn men hade ett stort engagemang för barn och unga. Johan Movinger var en enastående pedagog med gott tålamod och värme, något som vi vill ta fasta på i vår skola. En av hans tidiga elever skriver så här fint om honom

Nära relation mellan elever och lärare

Atmosfären på skolan kännetecknas av en öppenhet som kommer av en hög tillit mellan verksamma på skolan. Via ett aktivt mentorskap skapar vi goda och trygga relationer mellan elever och lärare, som vi anser vara en grogrund för elevens självkänsla och fortsatta utveckling.  Kontakten bidrar till en ökad förståelse för varandra som möjliggör rätt hjälp i rätt tid, vilket i slutändan ger bättre studieresultat och ökad trivsel.

Kristna värderingar

Johan Movinger föddes 1907 och prästvigdes 1941. Han och hans hustru Marianne fick aldrig några egna barn men hade ett stort engagemang för barn och unga. Johan Movinger var en enastående pedagog med gott tålamod och värme, något som vi vill ta fasta på i vår skola. En av hans tidiga elever skriver så här fint om honom