Om Johan Movingers Gymnasium

Johan Movingers Gymnasium är en fristående gymnasieskola i Stockholm med en kristen profil.

Till oss är alla lika välkomna oavsett bakgrund och trosuppfattning.

Vi tror att det kristna kärleksbudskapet, där alla människor – oavsett kön, etnicitet, ålder,  socialgrupp – är lika värda,  är en god grund att stå på för alla människor, oavsett religion eller tillhörighet.

Vem var Johan Movinger?

Johan Movinger föddes 1907 och prästvigdes 1941. Han och hans hustru Marianne fick aldrig några egna barn men hade ett stort engagemang för barn och unga. Johan Movinger var en enastående pedagog med gott tålamod och värme, något som vi vill ta fasta på i vår skola. En av hans tidiga elever skriver så här fint om honom

Nära relation mellan elever och lärare

Atmosfären på skolan kännetecknas av öppenhet, familjär värme och en vilsam respekt. Det gäller mellan alla på skolan. Vi har små klasser och det är alltid nära till lärare för stöd och kunskap. Hos oss kan du få en personlig draghjälp och stöd för dina studier, för att du ska kunna nå dina framtidsmål.

Välkommen till oss, vi har tid för dig!

Kristna värderingar

Vi tror att alla människor är värdefulla och födda med stora gåvor och det vill vi vårda. Det gäller alla människor och alla är välkomna till oss! 

För oss är det mycket viktigt att vi följer det gyllene budet – “att göra mot andra så som vi själva skulle vilja bli behandlade”, och vi har en fin skola med gott växtklimat för såväl elever som personal.