Brett program som ger dig stora möjligheter i framtiden.
INLÄRNING: PSYKOLOGI
 Psykologi är en fascinerande vetenskaplig gren och vår fördjupning i psykologi hjälper dig att förstå människan, relationer och också förbereder dig för vidare studier.

NATUR
VETENSKAPS
PROGRAMMET

BIOTEKNIK

 

På naturvetenskapsprogrammet kommer du att utveckla dina kunskaper om naturens lagar, om livets villkor och om fysikaliska fenomen och skeenden. Matematiken har en central roll på detta program. 

 

I vår specialisering Bioteknik kommer du att möta ett framtidsämne inom biologi-branschen. Du kommer också att få en gedigen utbildning i kemi, fysik och biologi men också få goda kunskaper inom språk, samhällskunskap och historia, en kombination som är viktig för att kunna följa med i den allmänna debatten och förstå den utveckling som sker i vår omvärld.

 

På Johan Movingers Gymnasium vill vi stimulera din nyfikenhet och kreativitet och utveckla ditt analytiska tänkande. Under mycket kunniga och erfarna lärares ledning möter du ett varierat arbetssätt i form av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer och laborationer. Användning av modern teknik och ett korrekt vetenskapligt språk är byggstenar som vi använder för att du skall nå så långt du kan!

 

EFTER EXAMEN

Programmet är högskoleförberedande. Efter examen är du behörig att studera vidare på universitet eller högskola till läkare, tandläkare, biomedicinsk analytiker, kemist och mycket annat.