Brett program som ger dig stora möjligheter i framtiden.
INLÄRNING: PSYKOLOGI
 Psykologi är en fascinerande vetenskaplig gren och vår fördjupning i psykologi hjälper dig att förstå människan, relationer och också förbereder dig för vidare studier.

NATURVETENSKAPSKA PROGRAMMET

På det naturvetenskapliga programmet kommer du att utveckla dina kunskaper om naturen, om livets villkor samt om fysikaliska fenomen och skeenden. Matematiken har en central roll på detta program. Förutom de naturvetenskapliga ämnena kommer du att få goda kunskaper inom språk, samhällskunskap och historia, viktigt för att kunna följa med i den allmänna debatten och för att kunna förstå den utveckling som sker i vår omvärld.

På Johan Movingers Gymnasium vill vi stimulera din nyfikenhet och kreativitet samt utveckla ditt analytiska tänkande. Detta sker genom att vi sätter ditt experimentella arbete i centrum. Under mycket kunniga och erfarna lärares ledning möter du ett varierat arbetssätt i form av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer och laborationer. Användning av modern teknik och ett korrekt vetenskapligt språk är byggstenar som vi använder för att du skall nå så långt du kan. Allt detta gör att du kan  känna glädje i att inhämta ny och spännande kunskap, det är viktigt för oss!